Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Ця Публічна оферта є пропозицією «coolbox.ua » (далі за текстом — «Продавець»), укласти електронний договір купівлі-продажу товарів (далі за текстом — «Договір») через Інтернет-магазин Продавця, що розміщується на офіційному Інтернет-сайті Продавця https://www.coolbox.ua/, адресованою невизначеному колу осіб  користувачів Інтернет-сайту Продавця.

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Користувачем/Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) є факт реєстрації Користувача/Покупця на Інтернет-сайті, який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраного на Інтернет-сайті Товару або інші дії, що свідчать про прийняття цієї Публічної оферти.

1.3. Акцептом Користувач/Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду з усіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій Публічній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, терміни мають таке значення:

Публічна оферта — спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу товарів на визначених Продавцем умовах.

Акцепт — вчинення Користувачем/Покупцем дій, спрямованих на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Реєстрація — заповнення Користувачем/Покупцем відповідної форми на Інтернет-сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.

Особистий кабінет — сторінка Інтернет-сайту, що містить історію замовлень Користувача/Покупця, зроблених за допомогою Інтернет-сайту та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Особистий кабінет Користувача/Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача/Покупця та оформлення Замовлень, об’єм якої визначається Продавцем самостійно.

Товар — товари, зображення та/або опис яких розміщено на Інтернет-сайті Продавця, зокрема гравіювання, модульні верстати, пилки, лобзики, випалювачі, заготовки для творчості, набори для декорування генератори тощо.

Інтернет-магазин — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

Інтернет-сайт — веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою:  https://www.coolbox.ua/, включно з усіма його веб-сторінками.

Продавець — суб’єкт господарювання, що реалізує Товар, представлений на Інтернет-сайті.

Користувач/Покупець — фізична особа, що переглядає інформацію на Інтернет-сайті Продавця та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товар із використанням технічних інструментів Інтернет-сайту.

Замовлення — належним чином оформлений запит Користувача/Покупця на здійснення купівлі обраного ним Товару.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару в Інтернет-магазині, в тому числі: 

 • добровільний вибір Користувачем/Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Користувачем/Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплату Користувачем/Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробку і доставку Замовлення Користувачеві/Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Користувач/Покупець має оформити Замовлення на будь-який Товар, який є доступним для Замовлення на Інтернет-сайті.

4.2. У випадку відсутності замовленого Товару на складі, представник Продавця зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишених Користувачем/Покупцем при реєстрації на Інтернет-сайті.

4.3. При відсутності Товару Користувач/Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, або анулювати Замовлення, зателефонувавши на номер, вказаний на сайті.

4.4. Користувач/Покупець має право скасувати Замовлення, зателефонувавши на номер, вказаний на сайті, до моменту його відправки.

5. Оплата Товару

5.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України у строки та способами, що визначені у розділі «Оплата» Інтернет-сайту Продавця.

5.2. У будь-якому разі Покупець зобов'язується оплатити 100% (сто відсотків) вартості Товару не пізніше дня доставки Товару Покупцю.

5.3. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупцем замовленого Товару Продавець залишає за собою право ненадання Товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення Замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

6. Доставка Товару

6.1. Доставка замовленого Товару здійснюється на умовах та у спосіб, зазначених на Інтернет-сайті Продавця у розділі «Доставка».

6.2. Разом із Товаром Покупцю надаються передбачені чинним законодавством документи.

6.3. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару і проставлення ним підпису в документах, що підтверджують отримання Товару.

6.4. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві у строк, зазначений на Інтернет-сайті Продавця у розділі «Доставка».

6.5. У будь-якому разі Товар має бути доставлений Покупцю у терміни, встановлені законодавством.

6.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100% (стовідсоткової) оплати вартості Товару.

6.7. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару на складі.

6.8. В момент отримання Товару Покупець зобов’язаний перевірити Товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю.

6.9. У випадку, якщо доставка Замовлення здійснюється службами доставки шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів відповідних служб доставки. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних служб доставки.

7. Права та обов’язки Продавця

7.1. Продавець має право:

7.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Покупцем умов Публічної оферти;

7.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтверджена Продавцем Замовлення залишається незмінною;

7.1.3. У разі відсутності замовленого Покупцем Товару, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця за вказаним Покупцем при оформленні Замовлення номером телефону;

7.1.4. На власний розсуд в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Інтернет-сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації;

7.1.5. Розміщувати на Інтернет-сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів/Покупців електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;

7.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

7.2. Продавець зобов’язується:

7.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

7.2.2. Доставити Товар згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;

7.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

7.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів/Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Політики конфіденційності, що розміщена на Інтернет-сайті у розділі «Політика конфіденційності»;

7.2.5. Надати кожному Користувачеві/Покупцеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при Реєстрації на Інтернет-сайті.

8. Права та обов’язки Користувача/Покупця

8.1. Користувач/Покупець має право:

8.1.1. Обрати Товар, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Інтернет-сайту;

8.1.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

8.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача/Покупця;

8.2. Користувач/Покупець зобов’язується:

8.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;

8.2.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Інтернет-сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;

8.2.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

8.2.4. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення;

8.2.5. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.

8.2.6. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів служб доставки до моменту оформлення Замовлення.

9. Порядок повернення Товару

9.1. Повернення Товару належної якості

9.1.1. Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XIIвід 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).

9.1.2. Покупець має право відмовитися від поставленого Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару виключно за умови, що збережено його товарний вигляд, споживчі властивості Товару, фабричну упаковку, ярлики та розрахунковий документ.

9.1.3. Повернення Товару належної якості здійснюється за рахунок Покупця.

9.1.4. При поверненні Покупцем Товару належної якості, Продавець повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення Товару за вирахуванням компенсації витрат, пов'язаних з доставкою Товару Покупцеві.

9.2. Повернення Товару неналежної якості

9.2.1. На товар, що реалізується Покупцем, встановлено гарантійні строки, що визначені у гарантійному талоні на Товар. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Покупець має право вимагати в порядку, встановленому Законом України «Про захист прав споживачів»:

 1. пропорційного зменшення ціни,
 2. безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;
 3. відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

9.2.2. У випадку повернення Товару, що має істотний недолік, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), Продавець повертає грошові кошти, сплачені Покупцем за Товар, по факту повернення Товару. Витрати, пов’язані з доставкою такого Товару, покриваються за рахунок Продавця.

9.3. Додаткові положення щодо порядку повернення Товару зазначені у розділі Інтернет-сайту Продавця «Оплата і доставка».

10. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Користувачем/Покупцем при оформленні Замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні послуг (обробки Замовлення та доставки Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за перебої в роботі платіжних систем, через які здійснюється оплата замовленого Товару;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Користувачем/Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Користувачем/Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
 • за якість каналів зв'язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Інтернет-сайту.

10.3. Користувач/Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (навіть якщо під його логіном, паролем, IP-адресою знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

10.4. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті всі необхідні дії щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

10.5. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, і які вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

11. Форс-мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вказаних вище обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом.

12. Строк дії Договору

12.1. Договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

12.2. До закінчення терміну дії Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

12.3. Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із Сторін умов  Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

13. Застереження щодо збору та обробки персональних даних

13.1. При Акцепті Договору Користувач/Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI «Про захист персональних даних».

13.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача/Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

13.3. Надана Користувачем/Покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій Продавцем.

13.4. Особисті відомості Користувача/Покупця можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі «Особистий кабінет».

13.5. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо Товару, розміщеного на Інтернет-сайті, Продавець може надсилати на вказану при Реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.

14. Інші умови

14.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.coolbox.ua/.

14.2. Інтернет-магазин створений для організації продажу Товару через Інтернет.

14.3. Користувач/Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні Замовлення. При цьому при здійсненні Акцепту (оформленні Замовлення і подальшої оплати Товару) Користувач/Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

14.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору (Публічної оферти).

14.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення для Користувача/Покупця є безкоштовним.

14.6. Інформація, яку надає Користувач/Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Користувача/Покупця виключно в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Користувачеві/Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

14.7. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Інтернет-сайту, можуть частково відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару у зв’язку з неможливістю точної передачі зовнішнього вигляду товару за допомогою цифрових технологій. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач/Покупець повинен звернутися за номером, вказаним на сайті.

14.8. Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов, з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувача/Покупця про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись Продавцем для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів, а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з оператором після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

14.9. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати асортимент Товару, представлений на Інтернет-сайті.

14.10. До відносин між Продавцем та Користувачем/Покупцем застосовуються положення чинного законодавства України.